ZÁKLADNÍ INFORMACE


AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ MČR

Ve čtvrtek 9.5. večer v ubytování INSTITUT, čas bude upřesněn.

V pátek 10.5.  na hale ZŠ Dukelská (pro akreditaci můžete využít vchod z ulice Dukelská).

Při prezentaci družstev vybere pořadatel od účastníků turnaje:

a) cestovní pasy nebo občanské průkazy, případně originály či úředně ověřené kopie rodných listů všech hráček

b) soupisku družstva potvrzenou oblastním pracovištěm ČBF a předloží je k nahlédnutí delegátovi ČAMB.

Prosíme o ponechání dokladů ke kontrole náležitostí delegátem ČAMB, k vyzvednutí budou v odpoledních hodinách či večer po slavnostním zahájení.

Turnajová trička budou rozdána během pátku.

ZÁPASOVÉ HALY

Hala Benešov - ZŠ Dukelská, Dukelská 1818, 256 01 Benešov, POZOR – vchod z ulice Mendelova

Hala Bystřice - ZŠ Bystřice, Dr. E. Beneše 300, 257 51 Bystřice u Benešova

Informace o halách na stránce Haly.

HLAVNÍ KONTATKY

Ondřej Zahradníček – ředitel a hlavní pořadatel turnaje, tel: +420 603 249 688, email: zahradnicek.ondrej.cz@gmail.com

Tomáš Benda – hlavní rozhodčí

Barbora Malá – delegát ČAMB, tel: +420 774 602 777, email: mala.barboraa@gmail.com

Jaroslav Pazourek - delegát VV StčABR

Ostatní kontakty na stránce Kontakty.

UBYTOVÁNÍ a STRAVOVÁNÍ

Simona Dušilová - koordinátor ubytování a stravování, tel: +420 724 354 597, email: sdusilova@gmail.com

Pro týmy je zajištěné ubytování a stravování ve Vzdělávacím středisku Benešov (Institut) a Hotelu Benica. Pro doprovod (rodiče) máme rezervace dalších ubytovacích zařízení - na vyžádání. 

Platba za ubytování a stravování týmů proběhne bezhotovostně formou zálohové faktury před začátkem turnaje a fakturou po skončení turnaje.    

Další informace na stránce Ubytování.

DALŠÍ INFORMACE

Na obou halách bude přítomný moderátor, který před utkáním představí oba týmy.

Poločasová přestávka bude 10 minut (rozhodnutí výboru ČAMB).

Po každém utkání proběhne krátký rozhovor s trenéry a hráčkami. 

Pro trenéry a rozhodčí bude po celou dobu turnaje k dispozice VIP místnost na hale ZŠ Dukelská (káva, drobné občerstvení) – jste vítáni!

Slavnostní zahájení – pátek 10.5. od 20:00 hod. na hale ZŠ Dukelská (počkáme na týmy přesouvající se z Bystřice) – prosím řiďte se dle pokynů moderátora

Doprovodný program – sobota 11. 5. od 20:00 hod. na hale ZŠ Dukelská (počkáme na týmy přesouvající se z Bystřice) - předvedení basketbalového freestyle a taneční streetdance vystoupení se zapojením všech hráček

Setkání trenérů – bude následovat po doprovodném programu, tedy v sobotu 11. 5. od cca 20:30 hod v hotelu/restauraci Benica, součástí bude i připravené občerstvení

Slavnostní zakončení - neděle 12.5. od cca 14:30 hod. ihned po skončení finálového utkání

Individuální ocenění – prosím sledujte výkony nejen svých hráčů, ale i soupeřů za účelem výběru MVP, ALL-STAR 5, nejlepší střelkyně turnaje a nejlepšího hráče týmu (toho vybere vždy jeho trenér)